17.4.09

DIVENDRES 17 D'ABRIL DEL 2009
L'actor ASHTON KUCHER, marit de Demi Moore, ha guanyat el repte de la CNN d'arribar a un milió de seguidors al Twitter. Enhorabona!!

DE QUÈ PARLA LA XARXA?
PATRICIA CONDE ENSENYA LES CALCES. El millor, el què diu.